Logo

Nyborg

 

Dette er Grundejerforeningen Kystvej Søværts' medlemshjemmeside.

Formålet med denne side er at informere medlemmerne om, hvad er rører sig i foreningen i årets løb.

 

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser vedrørende kystsikring og strandret samt andre forhold der angår ejendommenes kystnære beliggenhed. Desuden kan andre formål af fælles interesse varetages efter generalforsamlingsbeslutning.

 

Formand Niels-Ole Madsen, Kystvej 10.

Tlf. 6054 4699, mail: nielsole.madsen@icloud.com